स्क्रीन रीडर
 
    1 2  
         
 

मुख्य कार्यालय संपर्क

क्र.
नाव
पदनाम
भ्रमणध्वनी क्रमांक
ई-मेल
१.
श्री सचिन कलंत्रे,
व्यवस्थापकीय संचालक ०७२४-२४५०२४६ mdo(at)mahabeej(dot)com
२.
श्री. पी. एस. लहाने
प्रभारी महाव्यवस्थापक (प्रशासन) ७५८८६०९२२० hoadmin(at)mahabeej(dot)com
३.
श्री. पी. जी. ताटर
प्रभारी महाव्यवस्थापक (विपणन) ७५८८६०९६४३ homarketing(at)mahabeej(dot)com
४.
श्री. पी. जी. पागृत
प्रभारी महाव्यवस्थापक (प्रक्रिया व अभियांत्रिकी) ७५८८६०९६५७ hoprocessing (at)mahabeej(dot)com
५.
श्री. एम. आर. यादव
महाव्यवस्थापक (वित्त) ७५८८६०९६५९ hofinance(at)mahabeej(dot)com
६.
श्री. विवेक व्ही. ठाकरे
महाव्यवस्थापक (उत्पादन) ७५८८६०९६५८ hoproduction(at)mahabeej(dot)com
७.
श्री. पी. एस. लहाने
महाव्यवस्थापक (गुणवत्ता नियंत्रण व संशोधन) ७५८८६०९२२० hoqc(at)mahabeej(dot)com
८.
श्री. व्ही. एच. वर्मा
कंपनी सचिव तथा उपमहाव्यवस्थापक (अंतर्गत अंकेक्षण) ७५८८६०७६९२ hocs(at)mahabeej(dot)com
९.
श्री.आसिफ अहमद खान
संगणक व्यवस्थापक ७५८८६०७७३४ edp(at)mahabeej(dot)com
 

महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादित

"महाबीज भवन", कृषी नगर, अकोला. पिन ४४४१०४, महाराष्ट्र, भारत"

पी.बी.एक्‍स. फोन : (०७२४) - २४५५०९३, २५४२०६०, टोन फ्रि नं.१८०० -२३३-८८७७
eamilemail : hoadmin@mahabeej.com
Website :www.mahabeej.com

 


*

खान आसिफ अहमद (संगणक व्‍यवस्‍थापक, महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादित) यांनी डिझाइन आणि विकसित केल

*