स्क्रीन रीडर
 
    1 2  
         

बियाणे प्रक्रिया व संचय

परिचय

बिजोत्पादकाच्या बियाण्यावर प्रक्रिया करण्याकरीता महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाच्या वतीने महाराष्ट्रातील विविध जिल्हयामध्ये २३ बिज प्रक्रिया केंद्राची उभारणी करण्यात आलेली आहे, त्यामध्ये २२ तृणधान्य बिज प्रक्रिया केंद्र त्याची खरीप हंगामामध्ये ६,६०,००० क्विंटल तसेच रब्बी हंगामामध्ये ४,९५,००० क्विंटल बियाणे प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. तसेच भाजीपाला बियाणे प्रक्रिया करीता स्वतंत्र प्रक्रिया केंद्र असुन त्याची वार्षीक बियाणे प्रक्रिया क्षमता १०,५०० क्विंटल ऐवढी आहे. शेतकऱ्यांना विहीत कालावधीमध्ये बियाणे उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने अतीरीक्त बियाणे प्रक्रिया करण्याकरीता कस्टम बेसीसवर प्रक्रिया करून घेण्यात येत असते.

नविन तंत्रज्ञानावर आधारीत ८ टीपीएच क्षमतेची प्रक्रिया संच बिज प्रक्रिया केंद्र, शिवणी (अकोला), चिखली (जि. बुलढाणा), वाशिम, श्रीरामपूर (जि. अहमदनगर), एरंडोल (जि. जळगाव), आणि परभणी येथे उभारणी करण्यात आलेली आहेत तसेच ६ टीपीएच क्षमतेची प्रक्रिया संच बीज प्रक्रिया केंद्र हिंगोली आणि ढोकी (जि. उस्मानाबाद) येथे बसवीण्यात आलेले आहे तसेच ४ टीपीएच क्षमतेची प्रक्रिया संच बीज प्रक्रिया केंद्र जालना, आष्टा (जि. सांगली), सेलू (जि. वर्धा), गडेगाव (जि. भंडारा), मुल (जि. चंद्रपूर), लातूर, यवतमाळ, बुटीबोरी (जि. नागपूर), मलकापूर (जि. बुलढाणा), तपोवन (जि. अमरावती), सटाणा (जि. नाशिक) येथे बसवीण्यात आलेले आहेत २ टीपीएच क्षमतेची प्रक्रिया संच बीज प्रक्रिया केंद्र खामगाव (जि. बुलढाणा), धनेगाव (जि. नांदेड), आणि दोंडाईचा (जि. धुळे) आणि १  टीपीएच क्षमतेचे प्रक्रिया संच भाजीपाला बियाणे प्रक्रिया केंद्र एमआयडीसी अकोला येथे उभारणी करण्यात आलेले आहे.

बियाणे प्रक्रिया करीता आवश्यक असणारी अत्याधुनीक प्रक्रिया संचाची उभारणी वरील बिज प्रक्रिया केंद्रावर करण्यात आली असुन त्यामध्ये वजन, आकार, बियाण्याच्या दर्जेनुसार या निकषानुसार बियाण्याची प्रतवारी करण्यात येते सदर प्रक्रिया संचामध्ये बियाणेची हाताळणी सुलभ होण्याकरीता हायड्रोलिक लोडर, झेड टाईप एलीवेटर, ग्रेडींग मशीन, ग्रॅव्हीटी सेपरेटर, सेमी ऍटोमीक पॅकींग मशिन, सीड ट्रीटर, पाउच तथा लेबल छपाई करीता व्हिडीओजेट प्रिंटींग मशिन तसेच टॅगींग अँन्ड सीलाई मशीन उपयोगात आणण्यात येत आहे बिजोत्पादकाचे कच्चे बियाणे वजन करण्याकरीता ३०/५० मे. टण क्षमतेचे इलेक्टॉनीक वेब्रीज बसवीण्यात आलेले आहेत तसेच अंतर्गत बियाणे वाहतुकीकरीता फोर्कलिफ्ट ट्रक वापर करण्यात येत आहे.

बिज प्रक्रिया केंद्रावरील कामे सुलभ, अचुक तथा जलदगतीने होण्याकरीता बिज प्रक्रिया केंद्राचे संगणकीकरण करण्यात आलेले असुन त्यामुळे बिजोत्पादकाचे बियाणे स्वीकृत करण्यापासुन, प्रक्रिया, पॅकींग, निकाल, बिजोत्पादकाचे शोधन तसेच बिजोत्पादन कार्यक्रम तथा विपणनाकरीता बियाणे पाठवीणे ई. नोंदी संगणकामध्ये घेण्यात येत आहे त्यामुळे बिजोत्पादकांना तसेच विक्रेत्यांना त्यांच्या नोंदीची माहिती अदयावत उपलब्ध होत आहे तसेच बिजोत्पादकांना प्रक्रिये करीता हजर राहाणेकरीता, निम्नस्तर तथा अपात्र बियाणे उचल करण्याकरीता एसएमएस व्दारे कळवीण्यात येत असते.

बिज प्रक्रिया केंद्रावर बियाणे साठवणुक करण्याकरीता अत्याधुनीक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शास्त्रयुक्त गोदामाची उभारणी करण्यात आलेली आहे. सदर गोदामाची साठवणुक क्षमता ७,२१,००० क्विंटर येवढी आहे. गोदामामध्ये साठवणुक केलेले बियाणे हवेशीर, कोरडे राहण्याकरीता टरबोव्हेंटीलेटर, उबदार खीडक्या तसेच गोदामातील तापमान कमी करण्याच्या उद्देशाने पीपीजीआय शीटसह, उष्णतारोधक शीट चे छप्पर बसवीण्यात आलेले आहे. बियाणे साठवणुकीकरीता पॅलेट्सचा उपयोग करण्यात येत आहे.

* आरकेव्हीवाय "बियाणे साठवणुकीत क्षमता वाढवणे" (मोठे काम) पध्दती -अंतर्गत नागरी कार्याचा तपशील, कराराचे मूल्य, देय रकमेचा तपशील इथे क्लिक करा
* आरकेव्हीवाय वर्ष २०१४-२०१५ अंतर्गत शारीरिक आणि आर्थिक प्रगती अहवाल इथे क्लिक करा
* महाराष्ट्र वर्ष २०१४-२०१५ मध्ये 'बियाणे गोदामे व बियाणे प्रक्रिया प्रकल्प' च्या आरकेव्हीवाय प्रकल्पातील खर्चांची स्थिती इथे क्लिक करा
* बियाणे प्रक्रिया करणारी रोपे (स्थापित प्रक्रिया व संचय क्षमता)
*इथे क्लिक करा

महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादित कडे आकार, आकार, वजन, पोत इत्यादी विविध निकषांवर आधारित बियाणे विभक्त करण्यासाठी समकालीन प्रक्रिया यंत्रसामग्री आणि उपकरणाची विस्तृत श्रेणी आहे. वनस्पती विविध प्रकारच्या सीड क्लीनर आणि ग्रेडर्स, ग्रॅव्हिटी सेपरेटर, सीड ट्रीटर्स सारख्या अद्ययावत यंत्रांनी सुसज्ज आहेत. , स्वयंचलित वजन, पॅकिंग मशीन आणि स्वयंचलित फ्लो सॅम्पलर्स आणि नवीन अत्याधुनिक यंत्रणा जसे इलेक्ट्रॉनिक व्हिडिओजेट प्रिंटिंग मशीन, आणि एकात्मिक शिलाई आणि सीलिंग मशीन. उत्पादक कच्चे बियाणे उतरवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक वेट ब्रिजसह सुसज्ज बहुतेक वनस्पती.

उच्च क्षमतेच्या एसपीपी (सीड प्रोसेसिंग प्लांट्स) कॉम्प्युटराइज्ड आहेत ज्यात कच्चा बियाणे मिळाल्यापासून ते मार्केटिंगसाठी बियाणे पाठवण्यापर्यंत डेटा गोळा केला जातो. वनस्पती स्तरावरील संगणकीकरणामुळे बियाणे उत्पादकांना त्यांचे बियाणे खाते आणि संवाद जलद आणि सुलभतेने मिळण्यास मदत झाली आहे. बियाणे उत्पादकांना त्यांच्या बियाण्यांविषयी जलद आणि जलद माहिती देण्यासाठी एसएमएस सेवा सुरू करण्यात आली आहे. सर्व बीजप्रक्रिया संयंत्रांमध्ये उच्च क्षमतेचे बियाणे साठवण गोदामे आहेत. महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादित ने विविध प्रकारच्या बियाण्यांच्या वैज्ञानिक साठवणुकीसाठी स्वतःची गोदामे बांधली आहेत. गोदामांमध्ये बियाणे हवेशीर, थंड आणि कोरडे ठेवण्यासाठी सर्व गोदामांना देखभाल मोफत स्टील प्रेमी खिडक्या आणि काचेच्या व्हेंटिलेटर आणि टर्बो व्हेंटिलेटर देण्यात आले आहेत. एचडीपीई लाइटवेट सच्छिद्र पॅलेटचा वापर कंक्रीटच्या मजल्यावर रचलेल्या बियाण्याच्या पिशव्याच्या खालच्या थराच्या वायुवीजनासाठी केला जातो.ट्रस-कमी वक्र पीपीजीएल छप्पर पत्रके पोटमाळा हवा थंड ठेवण्यास मदत करतात. महाबीज च्या स्वतःच्या गोदामांची साठवण क्षमता ७.२१ लाख क्विंटल आहे. जिल्ह्यांमध्ये बियाणे साठवण्यासाठी अतिरिक्त जागा भाड्याने दिली जाते.

महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादित कडे आकार, आकार, वजन, पोत इत्यादी विविध निकषांवर आधारित बियाणे विभक्त करण्यासाठी समकालीन प्रक्रिया यंत्रसामग्री आणि उपकरणाची विस्तृत श्रेणी आहे. वनस्पती विविध प्रकारच्या सीड क्लीनर आणि ग्रेडर्स, ग्रॅव्हिटी सेपरेटर, सीड ट्रीटर्स सारख्या अद्ययावत यंत्रांनी सुसज्ज आहेत. , स्वयंचलित वजन, पॅकिंग मशीन आणि स्वयंचलित फ्लो सॅम्पलर्स आणि नवीन अत्याधुनिक यंत्रणा जसे इलेक्ट्रॉनिक व्हिडिओजेट प्रिंटिंग मशीन आणि एकात्मिक शिलाई आणि सीलिंग मशीन.


शीतगृह

 


सौर वनस्पती

 

*
यवतमाळ येथे प्रक्रिया यंत्र

 


अष्ट येथे प्रक्रिया मशीन

 


जालना येथे प्रोसेसिंग मशीन

 


परभणी येथे प्रक्रिया यंत्र

 भुसावळ येथे स्टोरेज गोडाऊन


सत्पुर येथे स्टोरेज गोडाऊन

 


स्टोरेज गोडाऊन व्हेजिटेबल

 

31

 


*

खान आसिफ अहमद (संगणक व्‍यवस्‍थापक, महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादित) यांनी डिझाइन आणि विकसित केल

*