स्क्रीन रीडर
 
    1 2  
         

उडीद

उडीद उत्पादन तंत्रज्ञान

उडिद पिकातील एकात्मिक पिक व्‍यवस्‍थापन

पिकांचे / जातीचे नाव अधिसुचित संस्था प्रकाशित वर्ष बियाणे दर (किलो/हेक्टर) कालवधी (दिवस) वाणांचे गुणधर्म सरासरी उत्पन्न (क्विंटल/हेक्टर)
टी ए यु-१ डॉ. पं. दे. कृ. ‍वि., अकोला १९८५ १५ ६० ते ७३ झाडाची उचीं ३५ ते ४० सें. मी., ‍त्रिकोणी व मोजपटटी सारखी पाने, मध्यम वाढ, जांभळट काळया रंगाच्या काही लव असलेल्या व नसलेल्या शेंगा, मोठे टपोरे जाभळट काळे दाणे, ७४ टक्के डाळ उतारा, भुरी व करपा रोगास प्रतिकारक्षम  १२ ते १५
ए के यु-१०-१ (पी के. व्ही ब्लॅक गोल्ड) डॉ. पं. दे. कृ. ‍वि., अकोला २०१६ १५ ६५ ते ७० झाडाची उचीं ४४.२० सेंमी, पानांचा आकार अंडाकार व हिरव्या रंगाची पाने, निश्चित पक्वता व पसरी वाढ, मोठे टपोरे जांभळट काळे दाणे, ७४ टक्के डाळ उतारा, भुरी व करपा रोगास प्रतिकारक्षम. १० ते १२
ए के यु-१५ डॉ. पं. दे. कृ. ‍वि., अकोला २००७ १५ ६५ ते ८३ प्रथम अवस्थेत भुरी रोगास प्रतीकारक्षम, यलो  मोझॅक रोगास प्रतिकारक. १० ते १२
विजय महाबीज, अकोला -- १५ ६८ ते ७३ १००० दाण्यांचे वजन ४८ ते ५० ग्रॅम १२ ते १५
एम यु-४४ महाबीज, अकोला -- १५ ६५ ते ७० चमकदार दाणे, दहीया रोगास सहनशील, १००० दाण्यांचे वजन ४५ ते ५० ग्रॅम. १२ ते १५


*

खान आसिफ अहमद (संगणक व्‍यवस्‍थापक, महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादित) यांनी डिझाइन आणि विकसित केल

*