स्क्रीन रीडर
 
    1 2  
         

मुग

मुंग उत्पादन तंत्रज्ञान

मुंग पिकातील एकात्मिक पिक व्‍यवस्‍थापन

पिकांचे / जातीचे नाव अधिसुचित संस्था प्रकाशित वर्ष बियाणे दर (किलो/हेक्टर) कालवधी (दिवस) वाणांचे गुणधर्म सरासरी उत्पन्न (क्विंटल/हेक्टर)
पीकेव्हीएम-८८०२ डॉ. पं. दे. कृ. ‍वि., अकोला २००१ १५ ५७ ते ६८ अंडाकृती व चमकदार हिरवे दाणे, १००० दाण्याचे वजन ४१ ते ४२ ग्रॅम, लवकर परिपक्व होणारे वाण १० ते १३ 
उत्कर्षा  महाबीज अकोला २०१६ १५ ६५ ते ७० झाडाची उंची ६०-७० सेंमी, केसाळ खोड, हिरवी पाने, निश्चित व सरळ वाढ, पिवळी फुले, १३ ते १५ सें.मी. लांब हिरव्या केसाळ शेंगा, १३ ते १४ दाणे प्रती शेंग, चमकदार हिरवे व टपोरे दाणे, ७२ टक्के डाळ उतारा, भुरी रोगास प्रतिकारक.  १२ ते १५
पी.के.व्ही.   ए.के.एम.-४ डॉ. पं. दे. कृ. ‍वि., अकोला २०१० १५ ५७ ते ८० दाण्याचा रंग फिक्कट हिरवा, भुरी रोगास प्रतिबंधक,   १० ते ११
बिएम-२००३-२ व. ना. म. कृ. वि. परभणी  २०१२ १५ ६५ ते ७० झाडाची उंची ३९ सेंमी, बुटके वाण, उभी सरळ वाढ, पिवळी फुले, लांब शेंगा, १० ते १२ दाणे प्रती शेंग, चमकदार हिरवा टपोरा दाणा, करपा व भुरी रोगास प्रतिकारक ८ ते ११
बिएम-२००२-१ व. ना. म. कृ. वि. परभणी २००५ १५ ६५ ते ७० झाडाची उंची ५५ सेंमी, सरळ व निश्चित वाढ, सारखी पक्वता, पिवळी फुले, टोकदार केसाळ शेंगा, १३ ते १४ दाणे प्रती शेंग, मोठे टपोरे हिरवे दाणे, ८४.२० टक्के डाळ उतारा, भुरी रोगास मध्यम प्रतिकारक.  १० ते १२
उन्नती महाबीज, अकोला -- १५ ६० ते ६५ १००० दाण्याचे वजन ४४ ते ४६ ग्रॅम, चमकदार टपोरा दाणा, भुरी रोगास अंशत: प्रतिकारक. १० ते १२
उन्हाळी मूग
पीकेव्हीएम-८८०२ डॉ. पं. दे. कृ. ‍वि., अकोला २००१ १५ ५७ ते ६८ अंडाकृती व चमकदार हिरवे दाणे, १००० दाण्याचे वजन ४१ ते ४२ ग्रॅम, लवकर परिपक्व होणारा वाण १० ते १३ 


*

खान आसिफ अहमद (संगणक व्‍यवस्‍थापक, महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादित) यांनी डिझाइन आणि विकसित केल

*